Din webbläsare är föråldrad och stöds inte på Ålands lagtings webbplats.

Ensamstående kvinnor profiler 2021 muslim

Det tunga budskapet för en åländsk finansminister är självklart att budgetunderskottet är stort men framförallt behovet av att uppta lån. Det har inte behövts tidigare i modern tid men nu kommer pandemins effekter tyvärr att tvinga regeringen att låna. För att kunna genomföra investeringar och alla stora överföringar, exempelvis till kommuner, social- och hälsovård, arbetsmarknad, näringsliv och primärnäringar så behövs likviditet, pengar. För att garantera att Åland rullar år begär landskapsregeringen därför en lånefullmakt om 77 miljoner euro av lagtinget. Det handlar om en fullmakt som behövs för att ålänningarna ska känna sig trygga i vetskapen om att Åland inte stannar utan målmedvetet arbetar sig fram mot en ljusare framtid igen. I tilläggsbudget 4 fick landskapsregeringen av lagtinget en lånefullmakt om 60 miljoner euro. Den har vi hittills inte utnyttjat men nu begär vi en höjning av taket för lånefullmakten från 60 till 77 miljoner euro.

Relaterade teman

En par med två barn Danmark 3 euro Sverige 2 euro Finland 1 euro Det här beror till bamse del på Finlands jämförelsevis hårda beskattning av personer som lyfter en medellön. Medan skatten för en medellön inom Sverige ligger på 24,5 procent är procenten i Finland 30,3 procent. Jämfört med de andra nordiska länderna inneha Finland den näst högsta inkomstskatten förut personer med medellön, endast Danmark inneha högre. Den danska medellönen är likväl nästan 2 euro högre än den finländska så trots den högre skatteprocenten har danskarna betydligt mer pengar innestående i handen. I grafen ser ni hur skatteprogressiviteten skiljer sig mellan Finland, Sverige, Danmark och Norge. De stående strecken visar medellönen i respektive mark.Leave a comment

Your email address will not be published.