Adhd hos flickor en sammanställning av kunskapsutvecklingen under åren 2000-2010 av Svenny Kopp

Enstaka flickor letar efter en konferensmöte

De viktigaste publicerade engelsk språkliga vetenskapliga artiklar om flickor med adhd har gåtts igenom, sammanfattats och tagits med i denna presentation. Även en del äldre artiklar finns omnämnda för att resultaten är särskilt betydelsefulla eller för att förtydliga tidigare uppfattningar i någon fråga. Litteratursökning har gjorts med hjälp av PubMed med sökorden adhd, girls, females, och gender. I en blogg på Gillbergcentrums hemsida,  januari har jag kortfattat beskrivit forskningsresultat om flickor med adhd under talet. Orsaken till att denna sammanställning begränsas till en tioårsperiod från  till beror på att den från början var tänkt, som en fortsättning på den tidigare bloggen på Gillbergcentrums hemsida. Bloggformatet övergavs dock tämligen snabbt för att på ett mer omfattande sätt göra rättvisa åt den viktiga forskning om flickor med adhd som har publicerats under dessa första tio år på talet. Forskning om adhd hos flickor tog på allvar fart  under de sista åren på talet och åren   har inneburit ett genombrott för kunskapsutvecklingen om adhd hos flickor.

Varför väljer tusentals familjer en barnflicka från myNanny?

Mer om barnflicka från myNanny Barnflickor såsom löser vardagspusslet Vi är ett bruten Sveriges största företag för professionella barnflickor och hjälper familjer i hela landsbygd. Det innebär att vi finns inom hela Sverige, det går alltså ej bara att få en barnflicka inom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Lund eller andra städer. Träffa barnflickan förut en prova-på-träff. Oftast går allt asbra.

Inläggsnavigering

Gällande den välkända appen som finns världen över kan du stöta på all olika sorters människor och du kan faktiskt lära dig en hel andel saker om dejtinglivet genom ditt swipande. Letar efter ett ragg för kvällen, någon att komma över sitt ex med eller sitt livs kärlek? Frågorna är många och som registrerad gällande appen kan tankarna flöda. Efter ett tids användande blir du inte visare, risken finns att frågorna haglar mer än förr. Var finns de seriösa?Leave a comment

Your email address will not be published.