Katolsk debatt om familjen

Enda katolska traditionalister sånger

För en dryg vecka sedan avslutades Katolska kyrkans särskilda biskopssynod om familjen. I den deltog nästan biskopar och andra särskilt utvalda delegater. Under synodens sista dagar röstade de av delegaterna som hade rösträtt om de olika avsnitten i synodens slutdokument. Nästan alla antogs med tvåtredjedels majoritet — utom de punkter som behandlade de kontroversiella frågorna om tillgång till sakramenten för omgifta katoliker och frågan om samkönade relationer. Bägge frågorna fick en majoritet av rösterna, men gick inte igenom. Efter omröstningen beslöt påven Franciskus att hela slutdokumentet ska offentliggöras, liksom röstresultaten. Dokumentet ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner om familjetemat.

Inte bara burka

Nätet och sociala media med ständig detaljrik direktinformationen om allt som rör sig i kyrkan, därtill människor som anser och spekulerar och gör djuplodande analyser och kommer fram till diametralt motsatta ståndpunkter gör att det ibland kan kännas kluvet att vara katolik. Emedan gäller det att besinna sig: Det viktiga i mitt liv är ej att hänga med i alla turer kring de olika skandalerna, det är ändå för mycket att överblicka samt ta ställning till för en individuell person. Nej, det viktiga är centrum dagliga liv med mina relationer mot medmänniskorna och mitt andliga liv tillsammans gudstjänstfirande och bön. Ändå är det som om internet och sociala media är en egen värld som hane kan förlora sig i. Och något ligger det däri. Han skrev klassikern Gutenberggalaxen som handlade om hur boktryckarkonsten förvandlade hela vår verklighetsuppfattning. Internet samt snabbheten i global elektronisk informationshantering bums tillgänglig i varje människas hand tar detta till nya höjder.

Drömmen

Gällande internet säljer högerkristna hemmafruar sedesamma plagg som de mannekängar med familjen. Religöst påbjudna klädkoder är ingalunda förbehållet islam. Helena Brors har gjort en djupdykning i sedesam klädsel hos den amerikanska kristna högern. Hon fann många blommiga tält och en och annan huvvudduk. Huvudduk används av diverse kristna kvinns inom olika samfund och traditioner. Somliga täcker bara sitt hår under andakt eller bön medan en del andra alltid är beslöjade. Fornkyrkans fram mot cirka år kvinnliga medlemmar bar evig slöja i kyrkan. Under de påföljande seklen skylde kvinnor överlag håret mirakel gudstjänst, i synnerhet när de dopp eller profeterade.Leave a comment

Your email address will not be published.