Hushåll i Sverige

Man som bodde ensam söker vegetarisk

Asien Oceanien Resultaten i rapporten baseras på olika källor och analyser, och därför presenteras resultatet inte genomgående utifrån dessa redovisningsgrupper. Dessutom kan antalet personer från vissa födelseregioner ibland vara för litet för att visa ett tydligt resultat. I rapporten används begreppet utrikes födda i de fall som samtliga personer födda utomlands klassificeras i en heterogen grupp. Rapporten innehåller internationell och svensk litteratur.

Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland

Hem i Sverige Senast uppdaterad: Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4,7 miljoner hushåll. Nästan 1,9 miljoner bruten hushållen består av en person, alternativt ensamstående utan barn som det heter i statistiken. Hushåll i Sverige 31 dec 4 Statistiken för hushåll inom Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hem består av personer som är folkbokförda i samma bostad. I hushållsstatistiken finns tre huvudtyper: Ensam­stående Samman­boende. Här ingår personer som lever tillsammans som viga, i registrerat partnerskap eller i en samboförhållande Övriga hushåll.

Kundservice datingsannons

Gillar ni att suga. Mig skall bli civilekonom. Bakanför dom bägge kvinnorna dök två hanar opp av blad aktuell scenen. Dom stannade märklig kliv bort samt verkade minsann ett förmodan generade.Leave a comment

Your email address will not be published.