Välj region:

Möt personen i sweet

Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom staten, landstingen och kommunerna medan de som arbetar hos en privat vårdgivare ska följa reglerna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen. Innebörden av dessa regler är dock mycket lika. Alla inom vården har tystnadsplikt När man som patient vänder sig till vården är det viktigt att man känner förtroende för den personal man möter. Förtroendet är viktigt för att man ska känna sig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom man har och på så sätt få den vård man behöver. Därför omfattas alla som arbetar inom hälso- och sjukvården av tystnadsplikt. Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna ut uppgifter utan att man själv har godkänt det.

Rätt att gå i skolan

Kackla med någon du har förtroende förut, kontakta en stödlinje eller sök assistans i vården. Det är vanligt att tänka på självmord som en utväg, men de flesta agerar inte gällande sina tankar. Självmordstankar ska alltid tas på allvar, oavsett vad som orsakar dem.Leave a comment

Your email address will not be published.