Hushåll i Sverige

Sök efter bilder stäng

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbetet inom den öppna förskolan skall tas till vara och utvecklas, inte minst mot bakgrund av vikten av denna typ av förskola för ensamstående föräldrar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att som låg- eller medelinkomsttagare kunna leva på sin inkomst genom höjt grundavdrag och skattereduktion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja den barnrelaterade delen i bostadsbidraget. I välfärdsbokslutet bekräftas bilden av att ensamstående med barn ofta är en utsatt grupp i samhället såväl socialt som ekonomiskt. Dessa familjer har bl. Ensamstående föräldrars situation ser många gånger annorlunda ut än situationen för de föräldrar som lever tillsammans. Ekonomiskt är det oftast kärvare och framförallt saknas ofta ett socialt nätverk. I Kristdemokraternas familjepolitik ingår som en viktig del att ta hänsyn till ensamstående föräldrars speciella situation och förutsättningar och beakta den när politiken utformas.

Våra andra webbplatser

Hem i Sverige Senast uppdaterad: Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4,7 miljoner hushåll. Nästan 1,9 miljoner bruten hushållen består av en person, alternativt ensamstående utan barn som det heter i statistiken. Hushåll i Sverige 31 dec 4 Statistiken för hushåll inom Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hem består av personer som är folkbokförda i samma bostad. I hushållsstatistiken finns tre huvudtyper: Ensam­stående Samman­boende. Här ingår personer som lever tillsammans som viga, i registrerat partnerskap eller i en samboförhållande Övriga hushåll.

4.1 Nätverksstöd för ensamstående föräldrar

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin avseende vad i motionen anförs om att arbetet inom den öppna förskolan ska tas till vara och utvecklas, ej minst mot bakgrund av vikten bruten denna typ av förskola för singel föräldrar. Riksdagen tillkännager för regeringen såsom sin mening vad i motionen anförs om underhållsstödet. I den lilla ansamling som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke samt förståelse, men också ställas inför anspråk och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov - behovet att bliva sedd och inte vara utbytbar.Leave a comment

Your email address will not be published.