Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv 2016-03

Dating på gatan fatato

Folkmassor protesterade mot en korrupt regim och gator sjöd av ilska och vrede. Det följande året präglades av tvära kast där EUs dominerande nationer med olika medel försökte styra och tygla den grekiska regeringen, med olika scenarier för Europa som följd. Hur fortsättningen än följer speglar de grekiska upploppen en samtida europeisk rädsla och oro. Flagnande välfärdsamhällen, en till synes hotfull globalisering, ökade migrationsströmmar och en utlokaliserad jobbmarknad har skärpt tongångarna och gett utrymme för politiska högerkrafter som Europa trodde sig ha begravt för alltid. Samtidigt markerar Europas städer sina positioner gentemot varandra och tävlar om att bli World Class Cities, trots att denna ambition snarare leder till utslätad likriktning än en förstärkt egenart. Utanför Europa formas nya maktcentra av tigerekonomier vars tillväxt vida överskrider den europeiska och med invånare som kämpar för sin plats och sina rättigheter på en global marknad. I detta scenario tycks en hållbar utveckling vara hotad från två håll.

Flóra Bartha Paasonenen. Vaiettu tarina

När jag slutade på Norrtelje Tidning släppte jag speedwayen och Rospiggarna efter åratal av grymt rolig bevakning. Jag gick efter typ 20 år av observation av kommunens absolut största klubb, sett till publiksiffror, vidare. Det var ett kluven känsla.

Folk pratar om dejting i Sverige. How to date a swede. Part2Leave a comment

Your email address will not be published.