Forskare: Därför väljer elever utbildning utifrån kön

Den bästa platsen berömda

Om en instrumentpanel fungerar långsamt beror det antagligen på ineffektiva källrapporter eller på att många användare uppdaterar den samtidigt. En långsam instrumentpanel kan snabbas upp genom att du optimerar källrapporter och planerar instrumentpanelsuppdateringarna. Följ tipsen i den här guiden för att snabba upp långsamma instrumentpaneler! När du uppdaterar en instrumentpanel körs alla rapporter som levererar data.

Diskriminering

Mer information om studien hittar du armé. Forskningen är finansierad av Forte. Forskarna bakom studien är Fil Dr. Alla verksamma vid institutionen för psykologi bred Lunds universitet. Skolelevers kön styr ännu i hög grad deras val bruten utbildning. Det konstaterar en grupp vetenskapsman vid Lunds universitet som i en stort forskningsprojekt undersökt vad som ligger bakom könsskillnaderna i elevernas utbildningsval.

Till statsrådet Marita Ulvskog

Begagna gärna vår e-tjänst för ansökan försåvitt plats, tjänster som tillexempel bekräfta läge och inkomst. I annat fall finns blanketter att tillgå. Du kan avanmäla ditt barn tidigast sex månader före önskad start. Barnet kan tidigast placeras när det har fyllt ett år.

Facebook-kommentarer

Nedanstående frågor kommer från elever i klass 6 och har ställts i anknytning med skolaktiviteten Levande frågelådan. Vi inneha nu öppnat möjlighet för alla att ställa frågor. Vilken fråga skulle ni vilja ha svar på? Ställ din fråga i frågeformuläret.Leave a comment

Your email address will not be published.