Jämställd vård behandlar kvinnor och män både lika och olika

Hur mannen möter kvinnor från game

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Om bloggen På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården. Det är i första hand Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, som skriver inläggen. Det framgår av den rapport som SKR, i samarbete med Svenska Palliativregistret, publicerat om den palliativa vården under pandemin. Palliativ vård har den senaste tiden debatterats mycket. Ofta bygger debatten tyvärr på okunskap om såväl vad palliativ vård är som om hur de som får palliativ vård upplever sin sista tid i livet. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande, icke-botbar sjukdom. Syftet är varken att påskynda eller att fördröja döden.

Läs vidare

Brista i samhällets skydd när vuxna dödas av närstående Våldsutsatthet upptäcks inte, tidiga riskbedömningar saknas ofta, ansökningar om kontaktförbud avslås och dessutom fungerar inte samordningen mellan olika samhällsaktörer. Sedan har Socialstyrelsen i uppdrag att utreda fall därborta vuxna kvinnor och män dör tillsammans anledning av ett brott av ett närstående eller tidigare närstående person. Barnutredningar görs sedan Syftet med utredningarna är att identifiera systemfel i samhällets skyddsnät.Leave a comment

Your email address will not be published.