Relationer – vad händer om du slutar delta i dramat?

Förtrogenhet med en biel

Källor Sociala förhållanden Brasilien är ett land med enorma interna skillnader, inte minst socialt och ekonomiskt. Samtidigt har stora framsteg gjorts sedan millennieskiftet för att överbrygga dessa skillnader. Mer än 30 miljoner brasilianer lyftes ur fattigdom på ett årtionde — men de ekonomiska kriser som sedan följt gör att många åter hamnat under fattigdomsstrecket. Fakta — sociala förhållanden 13 per födslar Andel hiv-smittade vuxna 15—49 år 0,5 procent Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten 97,5 procent Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter 88,3 procent Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP 8,9 procent Offentliga utgifter för hälsovård per person 1 US dollar Andel kvinnor i parlamentet Källor Seder och bruk Skillnaderna mellan de rika delstaterna i södra Brasilien och de fattiga i norr är stora även vad gäller traditioner. I söder stöter man ofta på kläder, arkitektur, mat och musik med tydliga influenser från Tyskland, Italien och Östeuropa.

Geografi och klimat

Relationer — vad händer om du avgår delta i dramat? View Larger Bild Relationer — vad händer om ni slutar delta i dramat? Föreställ dej en tv serie som aldrig tar slut.Leave a comment

Your email address will not be published.