Frågor och svar

Möt damen i åldern 35 jehova

Frågor om östrogenbehandling Vad innebär menopaus? Menopaus är den tidpunkt då kvinnan har sin sista menstruation. När det har gått ett år sedan den sista menstruationen brukar man vara säker på att menopausen har inträffat. Detta sker i regel mellan 45 och 55 år. I Skandinavien ligger medelåldern för menopaus runt 51 år. Men vissa kvinnor är över 55 när de har sin sista mens. Är klimakteriet samma sak?

Var kan vi söka vård?

Somliga medfödda missbildningar av livmodern Allvarlig endometrios Över- eller undervikt Vilka är dom vanligaste orsakerna till manlig infertilitet? Kvinnligt infertilitet kan bero på nedsatt framställande av spermier, nedsatt rörlighet av spermier eller på att transporten av spermier är satt ur spel. I det senare fallet saknas spermier helt inom sädesvätskan.

Vad anser då kvinnorna själva?

Hurdan många dör av alkohol i Sverige varje år? Alkohol Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för år , avled män och kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos. Detta motsvarar 29,8  män samt 8,9 kvinnor per invånare. Alkoholrelaterad mortalitet är alltså mycket vanligare bland hanar än bland kvinnor. Med alkoholrelaterad mortalitet menas i detta fall dödsfall därborta alkoholdiagnos nämns på dödsorsaksintyget.. Statistiken borde dock tolkas med viss försiktighet, speciellt vid jämförelser med äldre statistik samt i internationella jämförelser. Utöver de bortgång som fångas upp av de direkta alkoholrelaterade diagnoserna tillkommer andra dödsfall såsom till exempel olyckor där alkohol kan haft betydelse.

När ska vi söka vård?

Stämmer det? Svar KUB-test är en förfarande för att skatta risken för försåvitt graviditeten man bär har ett kromosomfel, s k trisomi. Kroppens celler innehåller normalt 23 kromosompar. Vid trisomi inneha man utöver dem fått en bonus kromosom. Den kanske mest kända varianten av trisomi är Downs syndrom, trisomi Fostret har då fått tre st kromosomer av nr Andra relativt vanliga trisomier är trisomi 15 och

Varför äger kvinnor hälften av vad män äger i Sverige?Leave a comment

Your email address will not be published.