Det här vet vi om coronaviruset

Möte kristna människor Köpenhamn datingsbyrå

Vi vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor och människor emellan. Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad av den värme och generositet som kännetecknar Jesus. Andreaskyrkan ligger på Södermalm i Stockholm och tillhör Equmeniakyrkan , ett samfund med ca 65 medlemmar i Sverige.

Till statsrådet Carl Tham

Ett kristen människa är alltings tjänare samt alla underdåniga. För år sedan spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Teserna var en diskussionsskrift med vilken Luther ville starta en öppen debatt om avlatshandeln i den Katolska kyrkan. Förutom avlaten, att kunna köpa syndernas förlåtelse för sig och sina anhöriga, tog Luther upp påvens girighet samt sin syn på människans förhållande mot Gud. Luthers teser blev inte blott en akademisk diskussion utan starten gällande det som kallas reformationen.

Pilgrim - Rikedomen att dela med varandra

Parshat Bereshit   David Lazar: Stockholms rabbin gjorde under tjugo år en improviserad undersökning i Israel på hur folk minns skapelseberättelsen i Toran. Frågorna såsom ställdes gällde skapelseberättelsens struktur. Och vad medlemmarna kunde minnas om hur kvinnan skapades?Leave a comment

Your email address will not be published.