Garantipension

För ensamstående män i Oslo mötesdokumentation

Institutet för hälsa och välfärd THL har gett riktlinjer för familjer med barn i växelvis boende eller med umgängesrätt. Rekommendationen är att systemet för träffar eller växelvist boende upprätthållas under pandemin om det bara är möjligt. Behöver rutinerna göras om ska det ske i samarbete.

Vad påverkar garantipensionen?

Föreningen RFSL anser att staten borde begå mer för att förenkla för singel män och homosexuella män som vill ha barn. Nu blir det tillåtet för ensamstående kvinnor som vill hava barn att insemineras i Sverige. Föreningen RFSL tycker att den nya lagen är bra, men anser att staten borde göra mer för de singel och homosexuella män som vill hava barn. Anna Galin i Umeå sitter i RFSL:s förbundsstyrelse, och hon anser att det tidigare var vanligare att tjejpar och killpar skaffade barn ihop. Det kan komma att ytterligare affektera de killpar som vill skaffa avkomma tillsammans, att det finns färre såsom vill skaffa barn med fler folk. Jag skulle säga att killparen är de som har det svårast exakt nu när det kommer till att skaffa familj. Galin menar att ett lösning skulle vara att förändra lagstiftningen så att ett barn kan hava fler än två juridiska föräldrar. Inom praktiken kan det finnas tre alternativt fler föräldrar, men de är ej det rent juridiskt, säger Anna Galin. Vad säger du till de såsom tycker att det är fel samt kan bli otydligt för barnet tillsammans fler än två föräldrar?

Vilka belopp gäller för garantipensionen?

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dej som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst gällande hur stor din inkomstpension är samt hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd. Om ni har haft en låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige eller jobbat bara ett fåtal år kommer du att få låg eller ingen inkomstgrundad äldrebidrag.

Ensamstående förälder under corona: Svårt ha alla roller

I Oslo har polisen sedan flera år ett speciell enhet som jobbar mot hatkriminalitet, alltså våld och andra brott såsom drabbar människor på grund av mot exempel hudfärg eller sexuell läggning. Kultur- och jämlikhetsminister Trine Skei Grande anser att den här enheten har gjort mycket för att få fler fällda för hatbrott, och även för att de som anmäler ska känna sig trygga. Nu har vi gett ett instruktion till polisen centralt om att detta måste de försöka att anlägga upp även i de andra delarna av landet, säger ministern till Ekot. Fast regeringen skickar inte nu tillsammans några extra pengar till polisen förut att klara av satsningen mot hatbrott. En yttrandefrihetskommission och en kampanj kontra diskriminering på krogar och andra uteställen, är ett par andra av dom totalt 50 punkterna i norska regeringens handlingsplan mot rasism och diskriminering gällande grund av etnicitet och religion.Leave a comment

Your email address will not be published.