Liberalism

Möt liberala människor allt planerat

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället. Liber betyder fri på latin och frihet är vad liberalismen handlar om. För liberalismen är den enskilda människans frihet och integritet okränkbar. Liberalismen är en politisk tradition där den centrala frågeställningen alltid handlar om förutsättningarna för den enskilda människan att själv - och i fritt samspel med andra - utforma sitt liv. Liberaler kan ha olika åsikter om mycket men det som alltid har förenat dem har varit deras tro på individens frihet i samhället. Frihet är för liberaler inte bara ett tillstånd där var och en kan göra vad hon vill, utan en förutsättning för att människor ska kunna växa och utvecklas till ansvarskännande medborgare. Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system.

Det är vi som är Liberalerna

Vi är Liberalerna — Sveriges liberala avsnitt. Vi vill ha en riktigt duktig skola för alla barn, och ett integrationspolitik som både ställer krav samt skapar möjligheter. Nyamko Sabuni har varit Liberalernas partiledare sedan Liberalismen är en frihetsrörelse. De tidiga liberalerna kämpade för demokrati, i den franska revolutionen och i den svenska rösträttsrörelsen. Oberoende ska inte bara vara för dom starkaste. Därför hjälps vi åt inom ett samhälle och betalar välfärden ihop.

Navigeringsmeny

En nytt årtionde väntar. Om vi blickar framåt tio år, var befinner sig Sverige då? Hur långt har vi kommit i omställningen mot ett fossilfritt samhälle? Har klyftorna i samhället minskat? Har vi fått bukt med våldet? Och framför allt, vilken roll inneha liberalismen och Liberalerna spelat i allting detta? En som redan bestämt sig om liberalismens framtid är Vladimir Putin. Han sa nyligen i en intervju i Financial Times att liberalismen inneha spelat ut sin roll och tappat kontakt med folket.

Möt liberala människor datingland

Liberalism | Politiska ideologier | Samhällskunskap | SO-rummet

Förut oss liberaler blåser det hård motvind. I vårt land och globalt sprids värderingar och normer som borde tillhöra det förgångna. De bakomliggande krafterna är uppenbara. Efter andra världskriget byggdes inom vår del av världen samhällen grundade i liberala värderingar. Människorna hade fått nog av aggressiv nationalism. Statsmän av Europa och Nordamerika tog initiativet mot Förenta Nationerna och Wienkonventionen om dom diplomatiska förbindelserna.Leave a comment

Your email address will not be published.