6 saker att tänka på när du vill träffa nya vänner

Bekantskapen med de ukrainska

Tweeta Beställ boken idag! Vad har resandet gjort med mig? Är jag en annorlunda människa idag sedan jag upprepade gånger begett mig ut i världen för att söka upp det okända, jämfört med den människa jag skulle ha varit om jag aldrig någonsin rest iväg? Julia Zimmerman ville ha svar på de frågorna. Hon sökte förstås inte svar på vad resorna inneburit just för mig, utan för sådana som jag. Hon forskar i psykologi vid Friedrich Schiller-universitetet i tyska Jena och tillsammans med sin kollega Franz Neyer bestämde hon sig för att gå grundligt till väga. Franz hade tidigare studerat hur stora livshändelser som det första kärleksförhållandet och den första anställningen påverkar unga människors psyke.

En bok om varför vi reser

Mats Hilte är sociolog vid Lunds universitet och är kunnig inom ämnet frändskap. Här är hans sex råd. Sällskaplig eller emotionell ensamhet Att känna sig ensam och vara ensam är två olika saker. Att känna sig allen är en känsla medan att befinna ensam är avsaknad på sociala relationer. Vi kan känna oss ensamma dessutom om vi har många vänner. Ensamhetskänslor försvinner inte bara för att vi skaffar oss fler vänner, då behöver vi snarare undersöka varför vi känner oss ensamma. Har vi rätt sorts vänner eller har vi svårt förut att visa våra innersta känslor? Att känna sig ensam är inte onormalt, det är tvärtom något alla känner igen. I en existentiell mening är alla människor i grund och oduglig ensamma.

Norrland

Charlotte Lindroos Yle Helsingfors Personer som haft nära döden-upplevelser NDU hävdar att deras upplevelse av att lämna sina kroppar, anlända till himlen samt träffa avlidna folk och himmelska varelser och så fortsättningsvis, är verkliga. Många vetenskapsmän hävdar emellertid att upplevelserna är hallucinationer orsakade bruten kritiska biologiska tillstånd, som till föredöme syrebrist i hjärnan. Forskare kan genast förklara ljuset i tunneln och dom döda som man möter vid ett nära döden-upplevelse.Leave a comment

Your email address will not be published.