Ny rapport: Äldre med låga inkomster

Män som bor today

Familjen Larsson bor i Gammelstad om kring 1 mil utanför Luleå och är en av familjerna som ska leva bilfritt under tre månader. Familjen ser projektet som en utmaning då det ligger långt ifrån deras nuvarande livsstil att inte använda bilen. De tyckte att det skulle vara en riktig utmaning för dem då bussförbindelsen är så pass bra där de bor.

Ensamstående äldre kvinnor löper störst risk att hamna under inkomstgränsen

Andelen äldre med relativ låg ekonomisk klass varierar utan tydlig trend på ett nivå om cirka 12 procent. Förut motsvarar det   personer över 65 år. Det är ungefär samma procentandel med låg ekonomisk standard som innefatta för personer under 65 år. Inom jämförelse med övriga Norden har Sverige en högre andel pensionärer med relativ låg ekonomisk standard, men i komparering med EU har Sverige en aktie i nivå med genomsnittet. Andelen äldre som inte har råd att anskaffa minst fyra nödvändiga varor är emellertid lägre i Sverige än EU genomsnittet. Det visar en ny rapport av Pensionsmyndigheten. Den som får maximalt grundskydd från pensionssystemet landar på en disponibel inkomst strax över gränsen för relativ låg ekonomisk standard 12  kronor per månad.

Män som bor cougars

NC i sociala medier

Läs mer om Cookies. Här listar vi de bostadsstiftelser som enligt sina regler ska hyra ut till ekonomiskt behövande personer se faktaruta längst ner. Målgruppen, eller destinatärskretsen som det kallas, tillåts inte ändras utan tillstånd från Kammarkollegiet. Ändå tillämpar flera av stiftelserna helt alternativt delvis andra regler.

Varför hamnar äldre under gränsvärdet trots grundskyddet?

Förvärvsarbetande år med bostad i området. Resa mellan bostad och arbetsplats över områdesgräns. Är en person som har sin arbetsplats inom området men bor inom ett annat område.

Vem kan få bostadstillägg?

Vallgårda, Ulrika Lindholm, Susanne. Frilansjournalisten Ulrika Vallgårda och fotografen Susanne Lindholm porträtterar inom Ett nytt liv fyra kurdiska kvinns som flytt till Sverige. På en enkelt och respektfullt sätt berättas kvinnornas livsöden; från livet i den kurdiska delen av Iran präglat av repression och motståndskamp till flykten till Sverige och hur deras svenska vardagsliv genast gestaltar sig. Tänk att som analfabet och ensamstående flerbarnsmamma börja omskola sig på komvux samtidigt som barnen skall köras till hockeyträningar och basketmatcher! Reportageboken Män i en ny värld, såsom handlar om fyra kurdiska män är en fristående uppföljning till Ett nytt liv. De fyra männen bor inom Luleå, Eskilstuna, Örebro och Torneå. Mirakel ett år dokumenteras deras tillvaro inom text och bild, till vardags samt till fest. De intervjuas om sin bakgrund, synen på Sverige och gällande den svenska mansrollen. De berättar vad de tänker om föräldraskap, om familjens betydelse, om sin längtan tillbaka mot Kurdistan och om kampen för att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.Leave a comment

Your email address will not be published.