Frågor och svar om vård för unga med könsdysfori

Titta på Transvestit show probst

Direktiv för utredningen fastställdes samma dag dir. Som särskild utredare förordnade regeringen den 24 april Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med särskilt inrikt- ning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Som sekreterare förordnades den 1 juni Therese Bäckman, juris doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Referenser

Huvudbudskap Summary in English Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. Majoriteten av dom barn vars könsdysfori förstärks i anknytning med puberteten uppfyller diagnoskriterierna för transsexualism och kan behandlas med pubertetsstoppande hormoner i syfte att undvika utveckling bruten oönskade sekundära könskarakteristika. Tidigt insatt hantering underlättar möjligheten att framgångsrikt passera inom det önskade könet och är förknippat med betydligt bättre prognos. Enligt aktuell diagnossystem är detta en psykiatrisk diagnos, men det finns ett växande mothugg mot att patologisera tankar och frågeställningar kring könsidentitet [3]. Utredningen sker i psykiatrisk verksamhet, där vi i Sverige utgår från diagnostik enligt den amerikans­ka diagnosmanualen DSM [1].

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Statens offentliga utredningar - Riksdagen

Landet leds bruten ett feminin statsminister. Därjämte hennes närmaste anställda är kvinns. De följer ej den traditionella po… More. Shelve Ett hopplös motståndare Den inombords cirkeln, 3. Dödslistan Maria Wern 21 ort Anna Jansson.Leave a comment

Your email address will not be published.